Αίτημα για τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου

Από κο ΠΕΡΙΚΛΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ              Προς : κο ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Κοιν : ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε

1) Είχα επισημάνει στην γραμματεία τηλεφωνικά στις 26/3/2020 την ένστασή μου για πραγματοποίηση του συμβουλίου «δια περιφοράς» μέσω ερωτηματολογίου.

2) Στις παρατηρήσεις του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 30/3/2020 «δια περιφοράς» μέσω ερωτηματολογίου, αιτήθηκα για λόγους Δημοκρατικότητας του Συμβουλίου να πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη το επόμενο συμβούλιο προτείνοντας ταυτόχρονα τις εφαρμογές που μπορούν να το υλοποιήσουν.

3) Με επιστολή μου την ίδια ημέρα στις 30/3/2020 επισήμανα τις αδυναμίες του Δημοτικού συμβουλίου μέσω ερωτηματολογίου με κύριο πρόβλημα την απουσία δημοκρατικών διαδικασιών και κοινοποίησα αυτή προσκομίζοντας τους αντίστοιχους δεσμούς (links) για πραγματοποίηση συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη. Tην ανωτέρω επιστολή μου κοινοποίησα και στους λοιπούς Δημοτικούς Συμβούλους.

4) Αντ’ αυτού 4 ημέρες αργότερα, ήτοι στις 3/4/2020 λάβαμε πρόσκληση για Δημοτικό Συμβούλιο την Τρίτη 7/4/2020 ξανά με ερωτηματολόγιο «δια περιφοράς».

5) Στις 4/4/2020 σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε επί του θέματος είπατε ότι η δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε  το συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη λόγω άδειας του αρμόδιου υπαλλήλου του Δήμου μας.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα προηγούμενα και σε συνδυασμό με το ότι τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν είναι κατεπείγοντα αφού δεν αφορούν όλα τα θέματα λειτουργικότητας του Δήμου στις παρούσες έκτακτες συνθήκες, αλλά ούτε λήξεις προθεσμιών θεμάτων του Δήμου, κραυγαλέο δε παράδειγμα αποτελεί το 9ο Θέμα που αφορά δαπάνη ποσού 248.000 ευρώ για σύμβουλο ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όταν αυτό γινόταν με δαπάνη 24.000 ευρώ/έτος κατά την τελευταία θητεία, αιτούμαι την αναβολή του Συμβουλίου μέχρι η διοίκηση να είναι έτοιμη να διεξάγει συμβούλιο μέσω τηλεδιάσκεψης.

Εμπιστευόμενος αφενός τις ακράδαντες πεποιθήσεις σας περί Δημοκρατίας, η οποία κλυδωνίζεται με την διεξαγωγή συμβουλίων με ερωτηματολόγιο και αφετέρου την ακεραιότητά σας, είμαι πεπεισμένος  ότι θα κάνετε αποδεκτό το αίτημα περί αναβολής του Συμβουλίου και δεν θα επιτρέψετε υπό την προεδρία σας να δοθεί η αφορμή περί αδιαφάνειας μέσω τη χρήσης νομότυπων μεν, αλλά αμφιβόλου αποτελεσματικότητας μέσων, τα οποία δεν προάγουν την Δημοκρατία αλλά εμποδίζουν την ελευθερία του λόγου, την πολυγνωμία (καθώς δεν τηρούνται πρακτικά) και την διατύπωση των αντιρρήσεων που είναι και οι σκοποί του εκάστοτε Δημοτικού Συμβουλίου.

Με την ανωτέρω μέθοδο δεν ακούγεται η αλήθεια και δεν διασφαλίζεται το σύνολο. Εξάλλου από την αρχή της θητείας σας ήσασταν υπέρμαχος των ανοιχτών προσκλήσεων για τα Δημοτικά Συμβούλια και η τηλεδιάσκεψη είναι το μόνο μέσο με το οποίο ο κάθε πολίτης έχει την δυνατότητα να γνωρίζει τι γίνετε στο Δήμο του ακόμα και σε περίοδο κρίσεων.

Σε περίπτωση που η διοίκηση δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσει συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη μέσω των προγραμμάτων της κυβέρνησης ή της cisco ή άλλης πλατφόρμας, παραχωρώ για όσα συμβούλια χρειαστεί δωρεάν την δική μου πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης με την δυνατότητα ταυτόχρονα να αναμεταδοθεί μέσω διαδικτύου το συμβούλιο αλλά και να καταγραφεί σε αρχείο που θα δοθεί στην πρακτικογράφο αρκεί να με ενημερώσετε 10 λεπτά πριν την έναρξη του συμβουλίου για να στείλω τις απαραίτητες προσκλήσεις στους συναδέλφους Δημοτικούς Συμβούλους.

Αναμένω την απάντησή σας

 

Με εκτίμηση

Περικλής Παπαγεωργίου

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος

Επικεφαλής «Ιδέα Πολιτών» Δημοτικής παράταξης Αγίων Αναργύρων-Καματερού